AMBIDEKSTROUSNA RUČKA

Description

Balistički štit koji omogućava upotrebu sa jednom ili obje ruke.