Istraživanje

Poslovna etika kompanije Danial’s Tešanj zahtijeva ozbiljan i studiozan pristup istraživanju tržišta i osluškivanju njegovih zahtjeva, te neprekidno provjeravanje i testiranje naših postojećih proizvoda, kao i onih koji su u razvojnoj fazi, u najsloženijim uslovima i režimima eksploatacije, zahvaljujući čemu našim klijentima možemo ponuditi vrhunske proizvode garantovanog kvaliteta.