STANDARDNI TIP VOZILA HITNE POMOĆI

Za više informacija kontaktirajte nas.

Description

Proizvodnja vozila hitne pomoći, kao i spasilačkih vozila su projektovani u skladu sa zahtjevima moderne opreme. Vozila hitne pomoći se izrađuju prema traženim zahtjevima kao što su potrebni aparati i broj osoblja.