Firma DANIALS Jelah-Tešanj,BiH, kao kompanija koja je registrovana za promet i proizvodnju naoružanja i vojne opreme (NVO), sa specijaliziranom prodavnicama lovačkog i sportskog naoružanja i registrovanim skladištem eksplozivnim materijama, jedina je ovlaštena na ovim prostorima da se bavi i provjerom tehničke ispravnosti oružja i ovlašteni su da daju potvrdu o tehničkoj ispravnosti oružja.

“Mi smo jedino specijalizirano preduzeće na ovim prostorima koje se bavi ovom vrstom djelatnosti sa svim potrebnim dozvolama i certifikatima dobivenim od nadležnih institucija, prije svega Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH, kao i direkcije za namjensku indsutriju FBiH, ali i potrebnim dozvolama izdatim od strane Federalnog MUP-a i od MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i nadležne PU Tešanj.


U cilju   približavanja kupcima i zadovoljavanju njihove iskazane potražnje i potrebe, bavimo se PROVJEROM TEHNIČKE ISPRAVNOSTI ORUŽJA. Svi članovi Streljačkog kluba ZIGANA Tešanj koji imaju potrebu za pregledom oružja isti imaju besplatno. Pregled oružja vršimo svaki dan od 08-16h u našoj poslovnici u Jelahu”, rekao nam je Miralem Bahtić, iz DANIALS-a.