Sa ciljem širenje naše ponudu potpisali smo Ugovor o saradnji sa Fabrikom streljačke municije „BELOM“ d.o.o. koja posluje u okviru poslovnog sistema Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, a osnovana je 18.12.2015. godine od strane privrednog društva „Borbeni složeni sistemi“ sa ciljem organizovanja sopstvene proizvodnje naoružanja i municije do kalibra 12,7 x 108 mm. Zbog svoje delatnosti i pripadnosti poslovnom sistemu Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, za veoma kratko vreme „BELOM“ d.o.o. je postao prepoznatljiv na globalnom tržištu, u prilog čemu govori i činjenica da je u 2018. godini privredno društvo „BELOM“ d.o.o postalo član Evropske asocijacije proizvođača sportske municije (AFEMS).