Našim poslovnim partnerima, građanima općine Tešanj i Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu,

 čestitamo Dan državnosti sa dubokim uvjerenjem da je hiljadugodišnji državni kontinuitet BiH

neupitan i da zajedničkim snagama trebamo učiniti sve 

da ona bude zemlja prosperiteta, ekonomskog razvoja, i pravde.

Sretan Vam Dan državnosti BiH!

DanialS Tešanj