Obavještavamo sve kolege lovce, kao i sve ostale nosioce oružja da je firma DANIALS TEŠANJ dobila odobrenje za pregled, popravku i prepravku oružja.

Pregled oružja je svakim danom od 8-16 sati na lokaciji u Jelahu.

Kontakt osobe: Miralem Bahtić (062-110-969) i Mirsad Mujčinović Funkcija (061-763-572)